Historik

Björk & Co är ett “stort litet” företag. Viktiga beståndsdelar hos oss är anrika recept och en djup hantverkstradition. Vi är verksamma inom såväl storhushåll, restauranger som detaljhandelsledet. Företaget levererar idag produkter från Stockholm i söder till Luleå i norr. 


Historiskt sett så är det 119 år sedan starten 1905 - då Erik Johansson-Björk från Östra Föne slog sig ned i Storbyn, Färila där han startade slakteri. Han var även en aktad kommunalman och häradsdomare. Sönerna Olle, Johan och Edvin hjälpte honom i slakteriet.

En bit in på 20-talet övertog Olle rörelsen och drev sin ambulerande charkuteriaffär med häst och vagn. Johan drev en liknande rörelse i Ljusdal och Edvin en i Los och senare i Lillbyn.

Tage Björk är den man som stått för de flesta och största förändringarna inom företagets historia. På 60-talet började företagets kundkrets att förändras. 
 
 Från att ha varit korvtillverkare med försäljning till specerihandeln var det dags att närma sig storhushållssektorn, det vill säga restauranger, hotell, skolor, personalmatsalar. I och med att man utökade sin kundkrets valde man att utöka den egna tillverkningen med en integrerad grossist- verksamhet inom kylt/fryst.

Med över 500 olika artiklar i sortimentlistan kan man erbjuda sina kunder allt från det välkända egna hantverksmässigt framtagna produkterna som Forbondekorven till exklusivt kött, vilt, fisk, fågel produkter från hela världen.

2005 firade Björk & Co 100 år. Idag med våra 119 år har vi visat att vi är ett företag som växer med sin tid!

Fabriken 70-80 talet Krister (Bobben Olsson) och Ola Thellenberg

Bildspel

  • Expedition på 60-talet
  • Varuleverans År 1905
  • Fabriken 20-30 talet
  • Erik Johansson Björk, Olov Björk, Tage Björk
  • Utanför Fabriken, Tage Björk på bilden.
  • Butiken 60-70 talet
  • Oscar Berqvist, 50 år i företaget
  • Utanför lokalerna 60-talet
  • Vacmaskin och skivmaskin 60-talet
  • 80 års jubileet. Från vänster, Gerd Brolin,Tage Björk,Maria Björk,Maud Persson,Britt Olsson,Elisabeth Björk.
Tage Björk kokar Falukorv 50-talet